Thursday, January 17, 2013

tuhan tahu


milik allah lah--
apa yang ada di semesta langit
dan apa yang ada di bumi.

dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian
atau menyembunyikannya--
allah akan menghitungnya pada kalian.

maka dia ampuni kepada siapa yang dia kehendakkan--
dan dia menyiksa siapa yang dia kehendakkan.

dan allah--
atas segala sesuatu--
adalah maha kuasa.

baqarah. 284.

interpretasi yang bermacam2.
tuduhan yang berjenis2.

kalau sudah namanya penulis--
tetap juga aku tulis.

qulil haqq walau kaana murra.
itu pegang aku.

interpretasi dan tuduhan datang dari orang.
apa yang perlu--
niat aku--
tuhan tahu.

rabbi,
anta maulaana fansurnaa 'alal qaumil kaafiriin.

No comments: